5 ข้อ (สำคัญ!) ควรเช็คก่อนลงทุนซื้อ “ที่ดิน”

ที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูงพอสมควร แถมสภาพคล่องก็น้อยด้วย หากต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสด จะทำไม่ได้ดั่งใจนึก เพราะต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานหลายด้านกว่าจะลงตัว ดังนั้นก่อนจะควักเงินซื้อหรือเป็นหนี้สินกับที่ดินผืนใดก็ตาม เราควรศึกษาองค์ประกอบให้ครบถ้วน และเรื่องพื้นฐานต่อไปนี้ จะเป็นตัวช่วยทำให้การลงทุนประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

1.เช็คทำเลของที่ดินให้ละเอียดรอบด้าน

สำคัญคือต้องมีทางเข้าออกเป็นของตัวเอง 100% เพื่อป้องกันข้อพิพาท รวมถึงตรวจสอบด้วยว่ามีกี่เส้นทางที่เข้าออกได้ และสะดวกมากน้อยแค่ไหน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้านอื่น ๆ ต่อไป และห้ามลงทุนในที่ดินตาบอดเด็ดขาด

2.เช็คผังเมืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (อันใกล้)

ในทุกพื้นที่ของแต่ละจังหวัด จะมีการกำหนดผังเมืองเอาไว้ โดยจะใช้สีเป็นตัวกำหนด ซึ่งมีทั้งหมด 10 สี 10 ประเภท ก่อนลงทุนซื้อที่ดินเราจึงควรเช็คผังเมืองให้แน่ชัด เพราะมีผลต่อราคาที่ดินอย่างมาก และแม้ว่าที่ดินจะห่างกันไม่กี่สิบเมตร อาจส่งผลทำให้ราคาต่างกันอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงต้องสืบทราบต่อไปด้วยว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองอีกหรือไม่ เพื่อที่เราจะได้วางแผนจัดการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

3.เช็คเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่อาจเกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นโครงการตัดถนนมอเตอร์เวย์ , ถนนบายพาส (เลี่ยงเมือง) , โครงการรถไฟฟ้า ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หลายทำเลส่งผลดีอย่างมาก แต่อีกไม่น้อยก็ทำให้นักลงทุนต้องกังวลใจอยู่เหมือนกัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อที่ดิน นักลงทุนจึงควรรอบคอบในจุดนี้ไม่น้อยกว่าจุดอื่นเช่นกัน

4.เช็คสอบแนวเวนคืนให้ละเอียดก่อนซื้อ

ไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ตามที หากภาครัฐต้องการเวนคืนที่ดินในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศ เจ้าของที่ดินย่อมมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือต่อรัฐตามกฎหมาย และรัฐเองก็มีหน้าที่จ่ายชดเชยให้กับเจ้าของที่อย่างสมเหตุสมผล หากมีปัญหาในเรื่องของราคาประเมิน ก็สามารถทำเรื่องอุทธรณ์ได้ตามระเบียบ ดังนั้นหากนักลงทุนไม่อยากมีปัญหาภายหลัง ควรเช็คให้แน่ชัดก่อนเสมอ

5.เช็คโฉนดและเขตแดนให้ละเอียด

สิ่งที่นักลงทุนไม่ควรพลาดเลยก็คือ ที่หลังโฉนด ให้ดูว่าเป็นชื่อของผู้ที่เราเจรจาซื้อ-ขายอยู่หรือไม่ หรือนักลงทุนกำลังซื้อขายผ่านตัวแทนนายหน้า และที่ดินผืนนี้ติดจำนองหรือไม่อย่างไร ด้านหลังโฉนดจะมีบอกไว้ทั้งหมด จากนั้นก็ต้องไปเช็คหลักเขตต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามหลักฐานในโฉนดหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหากับเจ้าของที่ดินใกล้เคียง หลังจากลงซื้อมาไว้ในครอบครองแล้ว

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *