5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

ปัจจุบันการลงทุนในทองคำได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นหรือพันธบัตร แต่การลงทุนในทองคำก็ต้องคำนึงถึงการขึ้น-ลงของราคาทอง เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนของนักลงทุนด้วย นักลงทุนจึงต้องเช็คราคาทองคำประจำวันและแนวโน้มของราคาทองคำในอนาคต

5 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในตลาดโลกและตลาดในประเทศ

    1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ US Dollar movement

ทองคำซื้อขายกันด้วยเงินดอลลาร์ ด้งนั้นการขึ้นลงของค่าเงินดอลลาร์ จึงส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำ กล่าวคือ ถ้าค่าเงินดอลลาร์ด้อยค่าลง (อ่อนค่า) ราคาทองคำจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเงินลงทุน จะไหลจากดอลลาร์สหรัฐไปหาทองคำมากขึ้น เพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยกว่า ในทางตรงกันข้าม หากเงินดอลลาร์แข็งค่า นักลงทุนก็จะหันมาใช้จ่ายหรือลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์แทนทองคำมากขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง

2. อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคาทองคำ ทุกครั้งที่มีการประกาศดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำทันที เช่น ถ้าประกาศปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มดี ความเชื่อมั่นเริ่มมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ในทางตรงกันข้ามหากปรับดอกเบี้ยนโยบายลง แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มแย่ ความเชื่อมั่นเริ่มลดลง ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่นสถานการณ์ราคาทองคำที่เกิดขึ้นตลอดปี 2562 ที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 3 รอบ ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีบางช่วงของปีที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปีเลยทีเดียว

3. นโยบายการเงิน

นโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ ทั่วโลกมีผลต่อราคาทองคำ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ ๆ อย่าง USA เพราะเงินลงทุนจะไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปที่ผลตอบแทนสูงเสมอ ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ก็มีแนวโน้มว่าคนจะนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรหรือเงินฝากต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาจมีการเทขายทองคำแล้วนำเงินไปฝากเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง 

4. อัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าทุกชนิด เพราะจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นรวมถึงทองคำด้วย โดยเงินเฟ้อกับราคาทองคำนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้รวมไปถึงราคาน้ำมันด้วย กล่าวคือ หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น เงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เงินเฟ้อก็จะลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ตามไปด้วย

5. อุปสงค์-อุปทาน

อุปสงค์ (Demand) คือ ความต้องการใช้ทองคำ ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก คือ ภาคเครื่องประดับ, ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์, ภาคการลงทุนและทุนสำรองในประเทศ ถ้าทั้ง 3 กลุ่มนี้มีมีความต้องการซื้อทองคำสูง จะส่งผลให้ราคาทองสูงขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีความต้องการซื้อทองต่ำ ราคาทองก็จะลดต่ำลงเช่นกัน

อุปทาน (Supply) ก็คือ ความต้องการขายทองคำ ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก คือ ผลผลิตทองคำจากเหมืองทอง แรงขายจากธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ และปริมาณทองคำเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ถ้าหากมีความต้องการขายทองคำสูง ราคาทองก็จะต่ำลง แต่ถ้าหากมีความต้องการขายต่ำ ราคาทองก็จะสูงขึ้น ตามหลักทางเศรษฐศาสตร์

เครดิต : aagold-th.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *